a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
25828 items
C.O.C.X.
STANKO, Tomasz


Titres :
Mademoiselle 'Ka' / Babylon Samba / Gama / Mr DD / C.O.C.X. / Jose & Lak / Kameleon / Song for Pula / Fioletowy Liquor

Line-up :
Tomasz Stanko (tp) Apostolis Antymos (gt, perc) Witold Szczurek (cb) Jose Antonio Torres (dms, perc)


Pronit, 1983